Ang lahat na nagpapautang ng pera  sa site  namin ay talagang lisensyado ng Ministry of Law.