Ano ang personal na pautang?

Ang isang personal na pautang kung ibinigay sa sinuman na nangangailangan ng maikling termino sa maliit na halaga.Maaari itong sakupin mula sa ilang daan hanggang ilang beses sa iyung sweldo o sahod.

Ang personal na pautang ay maaaring gamitin ng sinuman hangga’t sila ay nagtatrabaho at  naninirahan sa Singapore. Kung kailangan mong mag utang sa araw na ito dahil ikaw ay may overspend at wala kang sapat na pera, maaari kang mag-aplay para sa maikling pautang sa mga lisenyadong nag papahiram ng pera.

Ang lisensyadong nagpapahiram ng pera sa Singapore ay nagbibigay ng installments sa mga taong nangangailangan ng pera o cash. Ngunit dapat mong malaman na hindi lahat ng mga moneylender ay handang magbigay sa iyo ng mahusay na tuntunin. Tanging ang mga mabuting nagpapahiram ng pera ay handang gawin ito.

Paano makatutulong sa iyo ang isang personal na pautang?

Minsan kailangan din natin ng dagdag na pera para gugulin hanggang sa susunod nating sahod. Minsan kailangan din natin ang dagdag na pera upang ipadala ito sa iyong pamilya. O baka may pangangailangan. At kailangan mo nang pera agaran.

Ang isang personal na pautang na may lisensyadong nagpapahiram ng pera ay nangangahulugan na malulutas mo lahat ng iyong problema ng mabilis. Ang isang maikling termino ng pautang ay makakalutas ng iyong problema at nangangahulugan na hindi mo na kailangang mag –alala kung paano mo  ito malulutas.

Lisensyadong Tagapautang

Ang mga lisensyadong may-ari ng pera na nagbibigay ng mga pautang ay lisensyado ito ng Ministri ng Batas ng Singapore na gawin ito. Kaya kung kailangan mong mangutang, tandaan na lumapit sa isang lisensyadong nagpapautang.  Hndi sigurado kung anu-ano ang lisensyado nang nagpapautang kung totoo oh hindi? Ikaw ay pwedeng pumunta online para sa mabilis mong malaman. Ngunit ang mga ilegal na nag papautang aka scammer ay mautak na. Gumagawa na din sila ng website at nagpapanggap na sila ay lisensyadong nagpapahiram ng pera.

Kaya para maiwasan ang kanilang panloloko, tutulungan ka naming makahanap ng isang lisensyadong tagapahiram ng pera. Hindi lamang ang mga nagpapahiram ng pera na nakita namin ay may lisensya, sila ay mabuti at mapagkakatiwalaan rin.

Gaano katagal bago ko makuha ang aking pera?

Hindi tulad ng mga bangko,ang mg a lisensyadong may-ari ng pera ay maaaring makumpleto ang iyong aplikasyon ng 1 oras lang. Subalit ang bangko isang araw ang proseso o humigit aabot ng isang linggo. Walang sino man ang makakasabi kung kailan ang eksaktong oras o linggo ang aabutin pag sa bangko.

Kung mabilisang pera ang gusto mo, ang bangko ay hindi pinakamahusay na pagpipilian dahil hindi mo alam kung kailan mo makukuha ang pera. Gayundin,  hindi mo magagawang malaman kung ang iyong aplikasyon ay aprobado ba ng mga bangko.

Kaya kung nagpaplano ka ang moneylender ang perpektong pagpipilian dahil kung gaano kabilis sila din ay makakatulong sa iyo.

People Choice

Sa pamamagitan ng paggamit ng People Choice, maari maibsan ang iyong problema sa pag hahanap ng mahusay na money lender. Gagawin namin ang gawain namin para sa inyo.Punan ang isang application form sa amin at tutulungan namin kayong gawin ang lahat ng kailangan ninyo.

Narito ang mga Choice ng mga tao upang matulungan kang mabawasan ang iyong mga problema. Hayaan niyo kami na makatuling sa inyo na makahanap ng isang mahusay at lisensyadong tagapagpahiram ng pera ngayon.