May tatlong  hakbang lamang upang makakuha ng pautang mula sa pinaka-maaasahang lisensyadong may-ari ng pera

Isang hakbang

Halaga na Kailangan Mo

Pil apan ang application form sa  halagang kailangan mo. At ilang simpleng mga detalye tungkol sa iyong sarili.

pangalawang hakbang

Listahan sa legal na nagpapautang lamang

Ipapadala namin ang iyong aplikasyon sa mga pinakamahusay na lisensyadong nag papautang  ng pera sa Singapore.

pangatlong hakbang

Pipili ka sa lisensyadong nag papautang kong saan sa kanila ang gusto mo

Magkakaroon ng higit sa isang alok mula sa mga nagpapautang ng pera. Hindi napatunayan na kailangan mong mangutang mula sa kanila. Maaari mong piliin kung sino ang gusto mong hiraman mula sa kanila.