Para sa mga gustong mag loan ngayon? Pilapan nyo lang ang pormat sa baba. Pag naipasa nyo na ang pormat aasikasohin agad ng mga tauhan .Pag kayo ay ina aprobahan ng legal money lender. Makakatanggap kayo ng replay sa inyong email. Naiintindihan namin ang inyong pangangailangan. Subalit kami po ay naniniguro at susuriin ang inyong ipinasang application.

Aasahan nyo lahat na information na sinulat nyo sa pormat. Walang makakaalam at itoy isang confidential.

Hanapin ang Pinakamagandang Tagapagpahiram ng Pera sa Singapore ngayon na.

PANGALAN*

NUMERO NG IYONG TELEPONO*

MAGKANO UNTANGING HALAGA??*

Sa pamamagitan ng pagsumite ng application form na ito, sumasang-ayon ka at pinahihintulutan mo ang People Choice na ipadala ito sa mga lisensyadong moneylender sa Singapore.


Ang anumang impormasyon na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng form ng application ay pinananatiling kumpidensyal.

May mga tanong  kayo tungkol sa mga lisensyadong nagpapahiram ng pera? Ipaalam sa amin dito. Ang aming tauhan ay tatawag sa inyo sa lalong madaling panahon. Ang  oras sa pagproseso para sa inyong  application ay karaniwang sa pagitan ng isang oras hanggang isang araw. Layunin naming tumugon ka sa loob ng isang araw! Sa gayon ay makakakuha ka ng iyong cash sa lalong madaling panahon.