Ang People Choice company inaanyayahan kayo anuman ang gusto mong sabihin sa amin, magagawa mo ito sa form sa pakikipag-ugnay sa ibaba. Kung mayroon kang anumang mga puna sa mga nagpapahiram ng pera sa Singapore, o anumang tagapagpahiram ng pera na iyong hiniram mula sa, ipaalam din sa amin. Gustung-gusto naming marinig kung ano ang sasabihin mo.

Huwag mag-alala, ang anumang sasabihin mo tungkol sa anumang tagapagpahiram ng pera ay hindi ibubunyag sa kanila. Nauunawaan namin na maaaring hindi mo nais na kilalanin sila. Kaya, ang lahat ay mananatiling lihim. Makatitiyak namin sa iyo.

Dahil sa limitadong lakas ng tao na mayroon kami, mangyaring bigyan kami ng ilang oras upang makabalik sa iyo.